Sant eller inte?

Vid bevakade övergångsställen finns det alltid övergångssignaler. För att aktivera dessa och visa att vi vill gå över brukar vi trycka på en cirkel. Det är en gubbe och en hand som pekar på en cirkel. Man tolkar denna symbolik som att man trycka på cirkeln med handen för att kunna få gå över. Förr var det så då detta fungerade mekaniskt men idag är övergångssignalerna elektroniska och den runda cirkel behövs inte mer. Dock är symbolen kvar eftersom ett av de största företagen i Norden som tillverkar dessa vill ha kvar symbolen då den har en viktigare betydelse för dom. Gubben symboliserar nämligen människan som pekar på vägen mot himlen (där solen finns som symboliseras av cirkeln). Enligt företaget har den innebörden ”Det finns bara en väg till himmelen och det är genom tron på Jesus.”

Sant eller inte?

20120619-141551.jpg